Najmodernejšia prášková lakovňa v strednej Európe v obore tieniacej techniky

Lakovanie práškovými plasty

Ide o špičkovú technológiu nanášania práškových plastov na kovy s pomocou elektrostatického náboja. Na našej automatickej lakovacej linke sme schopní lakovať výrobky do všetkých mysliteľných odtieňov, (RAL, RAL dizajn a NCS), štruktúr (hrubá štruktúra, jemná štruktúra, hadia koža a hladká) a stupňov lesku.

Najmodernejšie technológie

Elektrostatická aplikácia práškových náterových hmôt, vysoko efektívna automatická recyklácia práškových farieb, rýchla zámena farebných odtieňov, technológia Decoral, vďaka ktorej možno imitovať drevené odtiene a dizajn alebo napríklad spätná rekuperácia vzduchu.

Vybavenie lakovne

Dekorovacia stanica, sušiaca pec, vypaľovacia pec, plne automatická neutralizačná stanica, kompresory, hydraulické nožnice, ohraňovacie lisy, ohýbacie stroje, VZT jednotky, žeriavové dráhy, power free dopravníky a lakovacie kabíny.

Vybavenie lakovne
Vybavenie lakovne
Vybavenie lakovne
Vybavenie lakovne
Vybavenie lakovne
Vybavenie lakovne
Vybavenie lakovne
Vybavenie lakovne

Ekologická prevádzka

Spĺňa vysoké nároky zákona o ochrane ovzdušia podľa noriem STN.
Nemá negatívny dopad na životné prostredie.